Pravidla pro půjčky v reklamách

Při propagaci finančních produktů je potřeba správně nastavit celý proces a stránky tak, aby odpovídali pravidlům reklamních systémům. Ať už to jsou obecná pravidla (která není těžké splnit), tak i specifická pravidla ve spojitosti s konkrétními typy úvěrů.

Google

Následující položky nejsou povoleny:

❌ Neposkytnutí legitimních kontaktních informací o fyzickém umístění propagovaného podniku.
❌ Neuvedení souvisejících poplatků

Poznámka: Informace nelze zveřejnit jako rolovací text nebo je zpřístupnit prostřednictvím jiného odkazu či karty. Musí být jasně a okamžitě viditelné, aniž by bylo nutné na cokoli klikat nebo posouvat myší.

Pravidla pro úvěry – Neplatí pro hypotéky, půjčky na auto, studentské půjčky, kontokorenty. Následující položky nejsou povoleny:

❌ Neuvedení minimální a maximální doby splatnosti
❌ Neuvedení maximální roční procentní sazby nákladů (RPSN), která obecně zahrnuje úrokovou sazbu plus poplatky a další náklady za rok, nebo podobné jiné sazby vypočtené v souladu s místními právními předpisy.
❌ Neuvedení reprezentativního příkladu celkových nákladů na úvěr, včetně všech příslušných poplatků.
❌ Osobní půjčky, které vyžadují úplné splacení do 60 dnů nebo méně od data poskytnutí půjčky. Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří nabízejí půjčky přímo, na generátory potenciálních zákazníků a na ty, kteří spojují spotřebitele s věřiteli třetích stran.

Oproti USA tedy v ČR není limit na propagované RPSN, takže se mohou propagovat všechny nabídky.

Seznam

Půjčky nejsou nijak omezeny

Bing

Půjčky nejsou nijak omezeny, pouze pro hypotéky jsou určitá pravidla. Je nutné uvést:

  • Totožnost věřitele nebo zprostředkovatele úvěru.
  • Veškeré požadavky na zajištění úvěru.
  • Úroková sazba a výslovné uvedení, zda je fixní, variabilní nebo kombinovaná, jakož i podrobné informace o všech poplatcích zahrnutých do celkových nákladů na úvěr.
  • Celková výše úvěru.
  • Roční procentní sazba nákladů.
  • Doba trvání úvěrové smlouvy.
  • Výše splátek a celková částka splatná spotřebitelem.
  • Počet plateb.

Facebook

Platí pro všechny druhy úvěru. Není zde rozdíl mezi typy produktů. Reklamy propagující kreditní karty, pojišťovací služby nebo dlouhodobé půjčky na víc než 90 dní můžou inzerenti zveřejnit za splnění následujících podmínek:

✅ Cílí jen na lidi starší 18 let (včetně).
✅ Na cílové stránce nepožadují žádné osobní údaje.
✅ Poskytují informace, jak to vyžaduje zákon.

Reklamy nesmí propagovat:

Okamžité půjčky: Krátkodobé půjčky, jejichž účelem je zajistit prostředky na výdaje do dalšího výplatního dne.
Zálohy před výplatou: Krátkodobé půjčky, které se poskytují jako záloha na budoucí výplatu.
Kauce: Týká se případů, kdy může obviněný v trestní věci docílit podmíněného propuštění z vazby, když uhradí finanční částku stanovenou soudem.
Krátkodobé půjčky na 90 dní nebo kratší dobu: Půjčky, které se musí úplně splatit do 90 dnů nebo ještě kratší lhůty od data poskytnutí.

Povolené reklamy ve spojistosti s půjčkami:

✅ brandové reklamy na banky nebo pojišťovny
✅ reklamy na novinové články (za předpokladu, že nenabízejí kreditní karty, dlouhodobé půjčky ani pojišťovací služby)
✅ reklamy, které propagují vzdělávání, školení nebo získávání znalostí, jak o půjčky požádat nebo s nimi nakládat, případně poskytují související informace
✅ reklamy, které jen zmiňují finanční službu nebo produkt, aniž by bylo možné daný produkt/službu získat nebo se s nimi spojit

TikTok

Reklamy nesmí propagovat:

❌ Krátkodobé půjčky, např. s dobou splatnosti 90 dní nebo kratší a 50% RPSN

Obsah reklamy a vstupní stránky propagující konkrétní finanční služby musí:

✅ Cílová skupina uživatelů od 18 let
✅ Dodržovat místní zákony a předpisy
✅ Získat licenci od místních a regionálních úřadů

Povolené služby (pokud jsou splněny výše uvedené podmínky):

✅ P2P půjčky
✅ hypoteční úvěry
✅ Spotřebitelské finanční půjčky
✅ Studentské půjčky
✅ Služby typu „kup teď, zaplať později“ (BNPL)
✅ Bankovní účty, debetní a kreditní karty, pojišťovací služby, investiční poradenství, obchodní platformy a devizové služby

Není povoleno:

❌ půjčky před výplatou

Řešení

Mít na webu informace o provozovateli a obchodní podmínky.

Propagovat povolené produkty (v případě nebankovek to jsou nebankovky poskytující kontokorent) nebo typy produktů (půjčky na auto, kontokorent, které mají delší splatnost) či zajistit, aby vaše stránka splňovala požadavky výše. Nebo si vybudovat vlastní brand a jeho prostřednictvím propagovat.

Zajímá je i propagace přes obsah – tedy články uvádějící půjčky, ale přímo je nepropagující. Z naší zkušenosti je pak průchozí v článku mít bannery půjčky propagující.

Zdroje

Google policy. Dostupné z: https://support.google.com/adspolicy/answer/2464998?hl=en

Facebook policy. Dostupné z: https://transparency.meta.com/cs-cz/policies/ad-standards/content-specific-restrictions/financial-services/ a https://transparency.meta.com/cs-cz/policies/ad-standards/deceptive-content/prohibited-financial-products-and-services/

TikTok policy. Dostupné z: https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-ads-policy-financial-services a

Seznam pravidla. Dostupné z: https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/financni-produkty-sluzby

Bing policy. Dostupné z: https://help.ads.microsoft.com/#apex/ads/en/60216/0/#exp10222

Blog